Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”
Economia Sociala - Ecosocial Mestesug

Economia Sociala

economie-sociala
 • Economia socială (numită și „economie solidară” sau „al treilea sector”) s-a dezvoltat din nevoia de a găsi soluții noi și fiabile pentru problemele sociale, economice sau de mediu ale comunităților.În acest sens, economia socială sprijină și încurajează înființarea de cooperative, societăți mutuale, asociații, fundații etc.Scopul principal al economiei sociale constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

  Economia socială acordă prioritate unui model de întreprindere ce respectă valori precum:

  • supremația participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra capitalului;
  • apărarea și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității;
  • comuniunea între interesele membrilor utilizatori și interesul general;
  • controlul democratic exercitat de membri organizației/întreprinderii;
  • adeziunea voluntară și deschisă;
  • autonomia de gestiune și independență față de autoritățile publice;
  • alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general.

  În același timp, întreprinderile sociale:

  • ajută la creșterea productivității și competitivității;
  • contribuie la dezvoltarea unei societăți inclusive și participative;
  • încurajează membrii comuniății să participe la rezolvarea de probleme locale;
  • sunt o formă nouă de furnizare servicii publice.